Alex Buchinger

abc-fundraising.at (AT)

Alex je fundraisingový konzultant a biznis kouč.  Od decembra 2010 vedie vlastnú firmu. Od roku 2005 do decembra 2010 pracoval ako fundraisingový konzultant s fundraising consultant group – jednou z veľkých fundraisingových agentúr v Rakúsku.  V tom čase spolupracoval v oblastiach fundraisingu a marketingu MNO s rôznymi organizáciami v Rakúsku, Maďarsku, na Slovensku a v Česku. Predtým pôsobil v rôznych MNO na manažérskych pozíciach (WWF, Boy Scouts and Girl Guides Association).  Bol členom správnej rady Rakúskej fundraisingovej asociácie a viedol Fundraisingovú školu vo Viedni – oficiálnu vzdelávaciu inštitúciu pre fundraiserov v Rakúsku. Alex tiež prednášal na rôznych národných a medzinárodných fundraisingových kongresoch (Rakúsky fundraisingový kongres, Medzinárodný fundraisingový kongres v Holandsku, konferencie v strednej a východnej Európe), ako aj na vzdelávacích inštitúciách v Rakúsku.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: