Americké sci-fi a česká realita aneb důvody proč to (ne)jde

Kateřina Valešová - Ústecká komunitní nadace (CZ)

Ústecká komunitní nadace v roce 1996, po setkání s panem Peterem de Courcy Hero, předsedou Národního výboru pro komunitní nadace v USA, předložila americké nadaci The Charles Stewart Mott Foundation žádost o finanční podporu na vytvoření první české komunitní nadace. Tak získala tříletý grant, který jí umožnil zahájit transformaci Regionálního fondu do komunitní nadace. Podpora soukromé americké nadace se protáhla až do roku 2007. Není tedy s podivem, že otisk v podobě přebírání know-how ze zahraničí ovlivnil směřování první české komunitní nadace, a to zejména v oblasti práce s dárci. Ta v roce 2004 přeměnila systém příjmu darů, a to do podoby vytváření dárcovských fondů, zaměřila se nejenom na dárce firemní, ale i individuální, začala vymýšlet nejrůznější akce (benefiční večeře či dobročinné golfové turnaje) a začala i s komunikací tématu dobročinných odkazů ze závětí. Příspěvek na konferenci bude zaměřen na jednotlivé kroky, které nadace od roku 2004 učinila ve vztahu k dárcům, jaká byla její motivace a jaké má s nejrůznějšími nástroji zkušenosti. Důraz bude kladen zejména na praktickou stránku věci a možný přenos know-how.