Chceme začať s direct mailom, kde na to však vziať?

Zora Richtárechová - FC Group (SK)

Prednáška objasňuje problematiku a systém predfinancovania kampaní direct mailu.  Cieľom prednášky je rozplynúť obavy z predfinancovania a vysvetliť neziskovým organizáciám túto jedinečnú možnosť, ako využiť spoluprácu a podporu agentúr, ktoré sa zaoberajú inovatívnym a efektívnym fundraisingom. V súvislosti s možnými obavami však dáva do pozornosti aj niektoré situácie, kde dochádza k neustálemu zneužívaniu slovenských filantropov. Prednáška uvedie niekoľko príkladov z praxe od významných hráčov na poli neziskového sektora.