Dan Pallotta (video)

Advertising for Humanity (USA)

Dan Pallotta je tvorca hnutí.  Vytvoril niekoľkodňové podujatia – jazdy AIDSRides a Breast Cancer 3-Days (Rakovina prsníka – 3 dni), ktoré zmenili škálu možností pre bežných jednotlivcov, ako výrazne prispieť k zmene. 182 000 najrôznorodejších ľudí sa zúčastnilo týchto inšpirujúcich, neraz mimoriadne náročných podujatí na veľké vzdialenosti.  Za deväť rokov sa im podarilo vyzbierať 582 miliónov dolárov – viac peňazí, než sa kedykoľvek podarilo získať na tieto témy prostredníctvom súkromných podujatí.  Na podujatia prispeli tri milióny ľudí.  Dan tiež vytvoril podujatie „Out of the Darkness“ (Von z tmy), zamerané na boj proti samovraždám, ktoré túto tému vynieslo na svetlo sveta. Koncept eventu vyniesol milióny na tento účel.

Danova kariéra tvorcu týchto významných ciest za ľudskosťou sa začala v roku 1983 počas jeho bakalárskeho štúdia na Harvarde, keď predsedal Akčnému výboru proti hladu.  Získal vtedy 38 svojich spolužiakov, ktorí sa k nemu pridali na 6 760 km dlhú cyklojazdu naprieč Amerikou, aby tak získal peniaze pre Oxfam a zvýšil pozornosť venovanú žalostnému stavu hladujúcich.

Dan je autorom publikácie „Uncharitable: How Restraints on Nonprofits Undermine Their Potential“ (Nespravodliví: Ako obmedzenia uvalené na mimovládne organizácie podkopávajú ich potenciál. Podľa Stanford Social Innovation Review, si publikácia „zaslúži stať sa novým manifestom neziskového sektora.“  Prispela k novému dialógu o ekonomickej slobode humanitárneho sektora.  Každý týždeň publikuje v online vydaní Harvard Business Review.

Viac: www.danpallotta.com, www.uncharitable.net

Na konferencii sa uskutoční jeho videoprednáška s diskusiou: