Eduard Marček

Slovenské centrum fundraisingu (SK)

Eduard pracuje v neziskovom sektore od roku 1997, neskôr začal pôsobiť ako konzultant pre oblasť fundraisingu a financovania MNO, angažovanosti firiem v komunite v rámci zodpovedného podnikania a medzisektorovej spolupráce. Založil viacero organizácií, je autorom niekoľkých odborných analýz a publikácií, podieľal sa na viacerých medzinárodných projektoch zameraných na posilnenie medzisektorovej spolupráce a fundraisingových kapacít MNO v rôznych krajinách strednej Európy (aj v spolupráci s britskou Resource Alliance). Eduard je spoluzakladateľom a predsedom Slovenského centra fundraisingu a Slovensko zastupuje v Európskej fundraisingovej asociácii.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: