Efektívne riadenie fundraisingových projektov – bezpečná cesta k úspechu

Lucia Štasselová - RTVS (SK)

Na konkrétnych príkladoch z praxe si ukážeme, ako môže riadený proces pomôcť zvýšiť finančné zdroje organizácie. Vo svojej prezentácii budem vychádzať z vlastných 10 ročných skúseností fundraisera najväčšej nadácie pre deti na Slovensku – Nadácie pre deti Slovenska. Zdôvodním, prečo je dôležité zahrnúť fundraising  do každodenných riadených procesov organizácie s plánovaným výsledkom. Ozrejmím základné prvky projektového riadenia a modifikáciu tohto prístupu na fundraisingovú činnosť nadácie. Načrtnem ako sme úspešne aplikovali metodiku projektového riadenia v Nadácii pre deti Slovenska  pri organizovaní kampaní a benefičných podujatí.