Fundraiser ako stratég, ktorý oslovuje donorov, nielen širokú verejnosť

Lucia Štasselová - RTVS (SK)

Aké sú základné predpoklady úspešného fundraisera? Byť úspešným fundraiserom sa dá naučiť, je ale potrebné mať na to aj akési základné predpoklady. Po 10 rokoch vo funkcii riaditeľky Nadácie pre deti Slovenska, som si uvedomila, že niektoré zručnosti je možné nadobudnúť. Zo svojich osobných skúseností viem, že najdôležitejšie sú: viera a presvedčenie, autenticita, zodpovednosť, osobná zainteresovanosť a integrita, zameranie na cieľ, výkonnosť. Vo svojej prezentácii predstavím a zdôvodním na konkrétnych príkladoch  z praxe, prečo sú práve tieto osobnostné predpoklady úspešného fundraisera najdôležitejšie. Načrtnem základné zručnosti potrebné pre strategické plánovanie a realizáciu fundraisingových aktivít. Vysvetlím, aká je cesta darcu k vám, ako preukazovať darcom dopady ich darov, ako komunikovať s darcom – čo darcu priťahuje. Osvetlím dva rozdielne prístupy k systematickému fundraisingu: prístup ako k „hľadaniu príležitostí“ alebo  „strategický prístup“.