Fundraising a kreativita – z nouze ctnost?

Matěj Lejsal - Domov Sue Ryder (CZ),
Jana Havlenová - Domov Sue Ryder (CZ)

Fundraising je často představován jako plánovaná, dlouhodobá a soustavná činnost. Jako taková vyžaduje odpovídající zdroje. Při budování či rozvíjení fundraisingu je třeba počítat s výdaji investiční povahy – utrácím dnes, abych v budoucnu vytvářel zisk. V situaci nedostatečného finančního zajištění hlavních činností je naprosto zásadní postoj celého týmu organizace k dárcovství a jeho rozvoji.  Ze zkušenosti Domova Sue Ryder vyplývá, že i hluboká finanční krize a ohrožení organizace může sloužit jako katalyzátor postojů v rámci týmu. Obdobně naléhavost obtížné finanční situace může být jedním ze zdrojů inspirace a tvořivosti. Příspěvek představí některé z úspěšných fundraisingových kampaní či projektů Domova Sue Ryder a zasadí je do celkového kontextu vývoje a rozvoje organizace jako celku. Část prostoru bude věnována i konceptu dobročinných obchodů a jejich propojení s procesem vyhledávání a získávání dárců.