Jan Kroupa

České centrum fundraisingu (CZ)

Působí přes 15 let jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je spoluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o.s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost, www.ttnett.cz) a členem několika správních rad neziskových organizací. Jan pracuje jako asistent výzkumu Makroekonomického ústavu AV ČR a studuje doktorandské studium Etiky na Universitě Karlově.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: