Kateřina Valešová

Ústecká komunitní nadace (CZ)

Kateřina vystudovala Fakultu sociálních studií, obor sociální politika na Masarykově Univerzitě v Brně. Ačkoliv ji studium předurčovalo dráhu úředníka či sociálního pracovníka, v roce 2003 nastoupila do Ústecké komunitní nadace na nově vytvořenou pozici manažerky pro vztah s dárci. V roce 2004 úspěšně absolvovala půlroční kurz pořádaný London School of Public Relations zaměřený na PR a komunikaci. Po té se, kromě péče o dárce, začala intenzivně věnovat i budování dobrého jména nadace. O své práci i po devíti letech říká: „Je to úžasné dobrodružství, které sdílím se skvělými lidmi okolo sebe, ať už z řad kolegů nebo dárců.“

Na konferencii vystúpi s príspevkom: