Jana Havlenová

Domov Sue Ryder (CZ)

Jana vystudovala Vysokou školou ekonomickou v Praze, obor zahraniční obchod. Pracovala na různých obchodních pozicích od výrobních společností, přes personální poradenství po PR a marketing. V roce 2005 začala docházet jako dobrovolnice do Domova Sue Ryder za klienty. V roce 2008 se připojila k zaměstnancům Domova a začala se věnovat fundraisingu. Pod jejím vedením se podařilo vybudovat fundraisingové oddělení, které zodpovídá za získání zhruba třetiny (cca 18 mil Kč) ročního rozpočtu Domova.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: