Jana Pacalová

Nadace VIA (CZ)

Jana je v současné době manažerka fundraisingu v Nadaci VIA, kde je odpovědná za segment individuálních dárců. Má na starosti získávání i celkový servis pro dárce (informování o projektech, opakované dárcovství, upgrady dárců a pořádání akcí). Věří tomu, že z individuálních dárců se mohou stát ambasadoři Nadace VIA a aktivní fundraiseři. To naplňuje kromě jiného konceptem Filantropického Emila při pražském maratonu.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: