Komunikácia s existujúcimi a perspektívnymi darcami*

Richard M. Pordes - Richard M Pordes (USA)

Komunikácia s ľuďmi s cieľom presvedčiť ich, aby darovali, je veľmi odlišná od komunikácie s ľuďmi s cieľom informovať alebo vzdelávať. Toto stretnutie vysvetlí tieto rozdiely a poukáže na to, prečo sa musíme naučiť znovu komunikovať, ak chceme byť úspešní v získavaní finančných prostriedkov. Workshop sa bude týkať nasledujúcich tém.

  • Éra skepsy. Prečo nikto viac neverí?
  • Fundraisingová komunikácia vs informačná komunikácia
  • Emócie vs dôvod
  • Ako vysvetliť svoju dobročinnú vec do 15 sekúnd
  • Priame vs nepriame komunikácie
  • Ktorí ľudia najviac reagujú na fundraisingovú komunikáciu?
  • Ako prinútime ľudí, aby nás „počúvali“?
  • Štyri základné kamene úspešného fundraisingu: Pozornosť, Zapojenie, Túžba, Akcia.
  • Použitie princípov fundraisingovej komunikácie na fundraisingové kanály.

Vedomosti o týchto témach napomôžu zistiť, či vaša nezisková organizácia môže úspešne získavať finančné prostriedky od individuálnych darcov.
Tento workshop bude prebiehať ako interaktívny seminár. Je určený hlavne pre začiatočníkov a preskúma základné koncepty fundraisingovej komunikácie. Bude si vyžadovať aktívnu účasť. Bude obsahovať skupinové cvičenia vykonávané v angličtine (s prekladom), avšak nikto nebude nútený, aby sa s ostatnými účastníkmi zhováral v angličtine.