Líderský program závetov: Ako priviesť darcov k tomu, aby v závete mysleli na vašu organizáciu*

Rich Fox - Rich Fox & Associates (USA)

Rich poskytne prehľad svojho jedinečného Líderského programu závetov, ktorý dosiahol výrazný úspech pri vedení mnohých darcov k tomu, aby organizáciám zanechali dobročinný odkaz v závete. Vysvetlí, čo budete potrebovať na to, aby ste spustili marketingový program pre dobročinné závety, ako sa zamerať na darcov, ako s nimi komunikovať cez poštu a telefón a ako s nimi vytvárať silnejšie partnerstvo, ktoré maximalizuje odkaz dedičstva v závete, ktorý vám zanechajú. Rich zistil, že mnohí ľudia, korí zanechávajú dobročinný odkaz, patrili roky medzi darcov, ktorí poskytovali malé dary (a ktorí neraz aj prestali organizáciu podporovať) – nešlo teda o ľudí, od ktorých by ste očakávali, že zanechajú veľké dedičstvo. Tento program využíva kombináciu direct mailingu a telefonickej komunikácie mimoriadne citlivým a neagresívnym spôsobom tak, aby identifikoval relevantných ľudí, priviedol mnohých z nich, aby v závete uviedli vašu organizáciu a dali vám o tomto svojom rozhodnutí vedieť. Účastníci workshopu sa dozvedia, ako program funguje, nakoľko bol úspešný v iných organizáciách a aký prínosný môže byť aj pre vás. Ak sa zamýšľate nad marketingom závetov, nenechajte si ujsť tento workshop.