Lucia Štasselová

RTVS (SK)

V roku 1996 spoluzakladala Nadáciu pre deti Slovenska. V období  2002-2011, keď bola jej výkonnou riaditeľkou, sa pod jej vedením z NDS stala najväčšia a najznámejšia nezávislá nadácia na pomoc deťom a mladým ľuďom na Slovensku. Nadácia od svojho založenia do roku 2012 rozdelila vo forme grantov a štipendií sumu 5 679 245 eur. Je spolu-iniciátorkou projektu Hodina deťom – najznámejšej zbierkovej kampane pre deti na Slovensku, podieľala sa na zavedení systému projektového riadenia podľa metodiky Next level, za čo NDS získala ocenenie. Počas svojho pôsobenia v NDS rozbehla projekt Vzdelávacieho centra presadzujúceho inovatívne trendy vo vzdelávaní na Slovensku. Bola členkou i predsedníčkou Výkonnej rady Fóra donorov, spolupracovala s STV, je zakladajúcou členka OZ Votum-Centra pre rodinu. Pracovala tiež v Mestskom ústave ochrany pamiatok ako architektka  a projektová manažérka pri realizácii kunsthistorických a architektonických prieskumov a obnovy pamiatok v v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako manažérka pre spoluprácu s neziskovými a charitatívnymi projektmi v RTVS.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: