Matěj Lejsal

Domov Sue Ryder (CZ)

Matěj je ředitelem Domova Sue Ryder, o.p.s., kde začal původně pracovat jako finanční manažer spoluodpovědný za financování provozu organizace. Věnuje se oblasti financování sociálních služeb a hospodaření NNO. Jako místopředseda platformy NNO v sociálních a zdravotně-sociálních službách SKOK byl nominován do pracovní skupiny při MPSV pro oblast reformy financování sociálních služeb, nově byl jmenován členem rady vlády pro NNO. Vystudoval podnikovou ekonomii a management na Vysoké Škole Ekonomické v Praze a současně obor sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Externě přednáší na katedře řízení a supervize na Fakultě humanitních studií UK.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: