Mesačné darcovstvo na novovznikajúcich fundraisingových trhoch: Ako prekonať prekážky, ktorým budete čeliť*

Rich Fox - Rich Fox & Associates (USA)

Rich je jeden z prvých, ktorí úspešne zaviedli vo svete mesačné darcovstvo.  Postupne získal množstvo skúseností a  doslova stovkám organizácií pomohol vytvoriť jedny z prvých programov mesačného darcovstva na štyroch kontinentoch – v Európe a Severnej Amerike pred vyše 20 rokmi, v Južnej Amerike a Ázii počas posledného desaťročia a aktuálne v Indii, Japonsku, Malajzii a Číne. Všade v týchto krajinách existovalo zvyčajne málo miestnych príkladov takýchto úspešných programov (ak sa vôbec našli).

Tento blok vás pri využití plne interaktívneho prístupu upozorní na výzvy, s ktorými sa stretnete pri tvorbe takýchto programov na novších fundraisingových trhoch. Zároveň vám sprístupní skúsenosti, ktoré vám pomôžu prekonať tieto výzvy.

Táto časť je užitočná pre fundraiserov, ktorí vytvárajú programy mesačného darcovstva. Pomôže im vyhnúť sa chybám a  rýchlejšie napredovať vo svojom úsilí o mesačné darcovstvo.