Nejdůležitější investice do fundraisingu všech dob!

Jan Kroupa - České centrum fundraisingu (CZ)

Co je první a vůbec nejdůležitější investice do fundraisingu, se kterou tolik organizací v Čechách i na Slovensku váhá a otálí? Co může váš fundraising nastartovat během pár měsíců, nebo naopak na dlouhá léta pohřbít? Váš fundraiser! Kde hledat? Jak ho vybrat? Co by měl vlastně umět? Jak ho začlenit do systému fungování organizace? Jak ho odměňovat, motivovat, vést? To jsou témata,  která prozkoumá workshop, plný diskuse, praktických příkladů a případových studií. „Je nepochybné, že ve střední Evropě pracuje pořád žalostně málo profesionálních fundraiserů. Za poslední dva tři roky naštěstí konečně začíná přibývat organizací, které se odhodlali k tomu, že najmou fundraisera na plný nebo aspoň částečný úvazek. Protože často nevědí, jak na to, zvou nás k výběrovému řízení anebo najímají, abychom jejich nového fundraisera první rok dva provázeli nebo koučovali. Z desítek konzultací jsem si odnesl spoustu úvah, námětů, nápadů a praktických zkušeností i doporučení, o které bych se rád na tomto workshopu podělil.“