Nespravodliví*

Dan Pallotta (video) - Advertising for Humanity (USA)

Uncharitable je publikácia určená každému, komu záleží na spoločnom dobre v dnešnej dobe. Na rozdiel od iných publikácií adresuje témy, ktorých sa nik neodvážil dotknúť. Zatiaľ čo iné dobre mienené publikácie navrhujú spôsoby, ako zlepšiť výkonnosť v rámci jestvujúcej neziskovej paradigmy, Uncharitable tvrdí, že problémom je samotná paradigma, ktorá spochybňuje základné zásady neziskovosti.  Nezisková etika spoločnosti podkopáva našu schopnosť eliminovať závažné problémy.  Paradoxne, tento postoj stavia neziskový sektor na všetkých úrovniach do výrazne znevýhodneného postavenia oproti ziskovému sektoru. Tento ekonomický apartheid bráni neziskovému sektoru využívať nástroje kapitalizmu, hoci všetci ostatní ich môžu používať bez obmedzení.  To všetko sa deje v mene charity, ale práve benefity z nej plynú do ziskového sektora. Napríklad:

  • Kompenzácia: Ziskovému sektoru povoľujeme vyplácať ľuďom milióny, ale nechceme, aby ktokoľvek, kto pracuje v neziskovom sektore, mal vyššie príjmy. To posiela väčšinu vysoko talentovaných ľudí priamo do ziskového sektora.
  • Reklama: Apple a Coca Cola nás môžu zaplavovať reklamou, ale nechceme, aby dôležité výzvy spoločného dobra „márnili“ dary na platenú reklamu.  Výsledkom je, že tento hlas je do značnej miery umlčaný, zatiaľ čo konzumné produkty nás zvádzajú 24 hodín denne.
  • Vízia: Ziskovým organizáciám umožňujeme dlhodobé investície, ale žiadame, aby charitatívne dary boli použité okamžite v danom finančnom roku, aby pomohli tým, kto ich potrebujú.  To znamená, že neziskové organizácie nemôžu odložiť aspoň časť prostriedkov na rozvoj dlhodobých riešení.
  • Vzdelávanie: Neprekáža nám, keď Paramount zarobí 200 miliónov dolárov za prepadákový film, ale ak neziskovka skúsi uskutočniť odvážne fundraisingové podujatie, krútime nad tým hlavou. Naše organizácie majú teda hrôzu skúšať akékoľvek nové odvážne aktivity a nie sú schopné vytvoriť silné momenty, z ktorých sa dá poučiť.
  • Kapitál: Firmám umožňujeme na burzách akumulovať obrovský kapitál tým, že im ponúkame návratnosť investícií, no MNO zakazujeme využívať finančnú návratnosť. A tak komerčný sektor monopolizuje kapitálové trhy a neziskové organizácie sú odkázané na to, aby žobrali o dary.

Na taktickej úrovni poukazuje Uncharitable na otázku, na ktorú sme všetci vycvičení: „Aké percento môjho daru ide na dobročinný účel?“  Táto otázka je zásadne chybná, vedie k nebezpečne zavádzajúcej informácii a môže nútiť neziskové organizácie k poskytovaniu nekvalitných služieb a ubližovať tým, kto vykonávajú najväčšie dobro.  Publikácia tiež poukazuje na to, ako tieto opatrenia nútia neziskové organizácie zaujímať ustráchané a neustále opatrnícke postoje. Bránia im ísť za najodvážnejšími snami o lepšom svete.  Uncharitable je manifest, ktorý adresuje novú výzvu – rovné ekonomické práva pre neziskové organizácie. Jej prvým najväčším úspechom bude, ak otvorí oči spoločnosti, aby videla, aké nerovné tieto práva sú.

Tento blok ponúkne video prednášku autora na túto tému a vytvorí priestor na diskusiu k tejto téme.