Nudia sa členovia vašej správnej rady? Námety ako inšpirovať, angažovať a využiť správnu radu*

Pippa Carte - London Children's Museum (UK)

Každému z nás sa robí ľahšie to, čo chceme robiť a čo máme radi. Máte pocit, že sa to týka aj členov vašej správnej rady?  Sú vtiahnutí do vašej organizácie? Majú pocit, že ich čas je hodnotne využitý? Môže byť opak dôvodom, že nie sú natoľko aktívni vo vašom fundraisingovom úsilí?  Pozývam vás na stretnutie, na ktorom sa budeme venovať rôznym modelom práce správnej rady, ako nastaviť očakávania od jej členov a ako ovplyvniť prínos jednotlivcov.  Naučíte sa, ako sa správať k členom vašej správnej rady ako k veľkým darcom, ako plánovať vzťah, zabezpečiť, aby sa im prejavila náležitá vďaka a uznanie a ako spoločne oslavovať úspechy. Využijem skúsenosti, ktoré mám ako členka správnej rady aj fundraiserka, teda z oboch strán stola.  Súčasťou bloku bude ja diskusia.