Per Stenbeck

Stenbeck Fundraising (SWE)

Per Stenbeck sa vzdal kariéry v komerčnom marketingu a reklame pred tridsiatimi rokmi, aby sa venoval fundraisingu a viedol neziskové organizácie.  Odvtedy bol riaditeľom pre fundraising and vzťahy s verejnosťou v Save the Children vo Švédsku, výkonným riaditeľom Resource Alliance v Londýne, medzinárodným fundraisingovým riaditeľom pre UNICEF a napokon zakladateľom a výkonným riaditeľom WaterAid Švédsko.  Po odchode do dôchodku sa pred rokom stal konzultantom pre fundraising a vedenie neziskových organizácií. Často prednáša po celom svete na témy spojené s fundraisingom.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: