Petra Krystiánová

Nadace VIA (CZ)

Petra Krystiánová v současnosti vede program Rozvoj filantropie Nadace VIA a také kampaň na budování nadačního jmění. Pomáhá při propagaci a rozvoji individuálního a firemního dárcovství, pracuje s velkými dárci i obdarovávanými a snaží se zvýšit pozornost, kterou oblasti filantropie věnují média. Spolupracuje s nadacemi ve střední a východní Evropě (nyní program Viability net) a s dárci v USA (Friends of VIA). Před příchodem do nadace pracovala nejdříve v médiích jako novinářka (Lidové noviny), následně jako koordinátorka projektu a posléze jako ředitelka fundraisingu Greenpeace ČR.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: