Priamy marketing a jeho využitie pri fundraisingu

Martin Šeliga - Direct marketing (SK)

Nástroje priameho marketingu, získavanie nových darcov, zvyšovanie príspevkov od aktuálnych darcov, reaktivácia stratených darcov a komunikácia s kmeňom darcov prostredníctvom nástrojov priameho marketingu. Prednáška pojednáva o priamom marketingu všeobecne o jeho výhodách a nevýhodách, popisuje klasické nástroje a ich možné využitie pri fundraisingových aktivitách v slovenských reáliách. Na príkladoch z komerčnej sféry (aby som neprezentoval výsledky konkrétnej neziskovej organizácie) ukážem využitie jednotlivých nástrojov a kampane priameho marketingu ako celku.