Raz vidieť, ako stokrát čítať – video a jeho potenciál pre rozvoj fundraisingu

Eduard Marček - Slovenské centrum fundraisingu (SK)

Video sa v ostatnom období stáva čoraz častejším prostriedkom oslovovania verejnosti a komunikácie s darcami. Takéto komunikačné riešenia sa vďaka novým technológiám a sieťam stávajú dostupnejšie aj pre menšie organizácie, ktoré na to predtým nemali dostatočný rozpočet či neuvažovali nad týmto spôsobom komunikácie. Príďte si uprostred ruchu konferencie oddýchnuť a inšpirovať sa, ako možno video využívať na kreatívne a inovatívne oslovovanie verejnosti, ako ju získavať pre podporu svojej myšlienky, ako prostredníctvom videa komunikovať, budovať vzťahy a oceňovať darcov, preukazovať dopad svojej činnosti, či oslovovať nové skupiny podporovateľov. V tejto prehliadke rôznych kampaní a fundraisingových videí zo zahraničia sa inšpirujete aj pre svoju prax a zaručene odídete s chrobákom v hlave, či využívanie videa nie je tá správna cesta aj pre vás.

Poznámka: videá sú uvádzané v originálnej podobe (zväčša v angličtine alebo s anglickými titulkami bez tlmočenia), preto sa na ich pochopenie odporúča aspoň stredná úroveň znalosti angličtiny, sprievodné slovo je v slovenčine.