Rich Fox

Rich Fox & Associates (USA)

Rich je predseda a výkonný riaditeľ Rich Fox & Associates, Inc. Viedol kurzy a poskytoval konzultácie na štyroch kontinentoch pre stovky popredných neziskových a charitatívnych organizácií, ako UNICEF, Lekári bez hraníc, UNHCR, Oxfam, Greenpeace, Červený kríž a Amnesty International. Rich je svetoznámy odborník na budovanie vzťahov, využívanie direct mailu, telefónu a internetu na budovanie mesačného darovania a závetov. Prednášal na celom svete, vrátane USA, Veľkej Británie, Francúzska, Brazílie, Japonska, Kórey, Thajska, Indie, Nemecka, Filipín, Švédska a dvanásťkrát na Medzinárodnom fundraisingovom kongrese v Holandsku. Rich Fox má sídlo v americkej Kalifornii.  Za svoju celoživotnú činnosť sa stal členom britskej Kráľovskej spoločnosti na podporu Umenia, výroby a obchodu (The Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures & Commerce).

Na konferencii vystúpi s príspevkom: