Richard M. Pordes

Richard M Pordes (USA)

V januári 2006 založil Richard vlastnú konzultačnú firmu po vyše 30-ročnej praxi v UNICEFe, kde pôsobil  v rôznych pozíciách v oblasti komunikácie, marketingu a fundraisingu.  Ako starší fundraisingový poradca bol kľúčovým pri vedení a motivácii národných pobočiek UNICEF a národných kancelárií pri dosahovaní lepších výsledkov vo fundraisingu. Veľký podiel tohto úspechu pochádzal z toho, že hneď na začiatku za nový dynamický kanál pre fundraising a akvizíciu darcov adoptoval medzinárodný mailing.

V 90. rokoch 20. storočia zaviedol fundraising prostredníctvom priamej reakcie (direct response fundraising) a mesačného darovania v národných pobočkách UNICEFu v Hong Kongu, Japonsku a na Kórei. Radil a podporoval pobočky UNICEF v Austrálii, Kanade, Nemecku, na Novom Zélande, v Spojenom kráľovstve a USA.

V rokoch 2000–2006 pomáhal UNICEFu vytvoriť a rozšíriť fundraisingové aktivity v rozvíjajúcich sa krajinách. Pomáhal národným kanceláriám v Brazílii, Číne, Indii, Indonézii, Mexiku, na Filipínach a v Rusku. Po svojom odchode z UNICEFu radil množstvu MNO vrátane WWF, Save the Children Alliance, Lekárom bez hraníc (MSF), UNHCR, Amnesty International, Nonviolent Peaceforce a Operation Smile. Richard často prednáša na medzinárodných fundraisingových konferenciách.

Je certifikovaným fundraiserom (CFRE – Certified Fundraising Executive). Pôsobil v operačnom výbore Medzinárodnej rady Americkej asociácie pre direct marketing a jej Neziskovej federácie.  Je autorom početných článkov o neziskových organizáciách a víťazom troch Ocenení DMA Echo za prácu v oblasti fundraisingu prostredníctvom priamej reakcie (direct response fundraising).

Na konferencii vystúpi s príspevkom: