Rozjezdy pro velké dárce

Petra Krystiánová - Nadace VIA (CZ),
Jana Pacalová - Nadace VIA (CZ)

Získat a udržet si velkého dárce je pro každého fundraisera náročný úkol. Jak s ním navázat a utužovat kontakt? Jde to levně a efektivně, například skrze benefiční večeře či zapojení do běžeckého týmu. Koncept večeře, jejíž výtěžek se pohybuje kolem 250 000 Kč a náklady jsou v řádu tisíců, vám Petra krátce představí. Jana pak zase to, jak v Nadaci VIA začali využívat individuálních dárců při bězích Prague International Marathon, které jsou v Praze tři do roka, jako dobrovolné fundraisery s pomocí platebního widgetu Darujme.cz. Za poslední dva běhy, kdy to Nadace VIA poprvé rozjela, do toho šlo 11 lidí a dali do kupy 105 295 Kč. Jana by se ráda podělila právě o tajemství Filantropického Emila.

Do práce s velkými dárci se ale vyplatí i „trochu“ investovat a získat pro konkrétní projekt velkých dárců hned vícero. Taková kampaň totiž neznamená jen získání financí, ale hlavně vytvoření trvalých vztahů, otevření dveří k novým dárcům a v neposlední řadě rozvoj celé organizace (strategický plán, studie proveditelnosti etc.) Jak se to dělá, ukáže Petra na případové studii Kampaně za navýšení nadačního jmění (Endowment Campaign).