Strategická slučka*

Alex Buchinger - abc-fundraising.at (AT)

Od cieľov k stratégii, operačnému plánovaniu až po váš fundraisingový úspech. Na tomto workshope skúsite, ako vám pri definovaní správnych cieľov, tvorbe vašej fundraisingovej stratégie a operačnom plánovaní môže pomôcť strategická slučka. Váš fundraisingový úspech spočíva najmä v tom, ako si urobíte domáce úlohy. 80% vášho fundraisingového úspechu bude založených na dobre definovaných cieľoch, správnej fundraisingovej stratégii a operačnom plánovaní. Strategická slučka je metóda, ktorá vám pomôže zamerať sa na dôležité kroky od analýzy až po implementáciu – na dôležité otázky, niektoré metódy a praktické tipy, ako so strategickou slučkou pracovať.