Úvod do direct mailu*

Per Stenbeck - Stenbeck Fundraising (SWE)

Žiadna iná fundraisingová metóda nepriniesla v moderných časoch neziskovým organizáciám v západnom svete viac finančných prostriedkov ako direct mail (DM).  Tento interaktívny workshop vám pomôže pochopiť, ako od nuly vytvoriť úspešný direct mailový program, ako získavať nových darcov, budovať ich vernosť a ako tým upevňovať vzťahy medzi vami a vašimi darcami. Zameranie sa na cieľové skupiny, tvorba posolstva a príprava presvedčivého DM balíčka vám umožnia prejsť od slov k činom a vytvoriť si vlastný DM program, ktorý vám poskytne spoľahlivý prísun darov na nastávajúce roky a vytvorí bázu lojálnych podporovateľov, ktorí sa budú zasadzovať za vašu vec.