Zásady fundraisingu*

Per Stenbeck - Stenbeck Fundraising (SWE)

Fundraising znamená oveľa viac, než sa zdá na prvý pohľad. Úspešný fundraising si vyžaduje plné nasadenie a zanietenie pre vašu vec.  Toto plenárne otvorenie vás oboznámi s desiatimi základnými princípmi fundraisingu, s dvoma hlavnými stratégiami fundraisingu, predstaví hlavné fundraisingové zdroje pri úsilí získavať finančné prostriedky a fundraisingovú maticu.  Napokon vám Per predstaví svoje tri zlaté pravidlá fundraisingu. Pri prezentácii využije svoje tridsaťročné skúsenosti v oblasti fundraisingu zo Švédska ako aj zo celého sveta.