Záverečné poznámky a poďakovania

Veríme, že konferencia bola pre Vás inšpiratívna.