Získajte 63 miliónov eur pre nové múzeum – to je hračka!*

Pippa Carte - London Children's Museum (UK)

Prostredníctvom prípadovej štúdie Detského múzea v Londýne sa dozviete, ako sme vybudovali fundraisingovú kampaň od nuly.  Ako vytvoriť argument pre fundraisingovú investíciu? Aké sú základné stavebné prvky, ktoré treba na dosiahnutie úspechu?  Čo budete pravdepodobne potrebovať, aby ste rozpovedali svoj príbeh? Aké nástroje a spôsoby fungovania budete potrebovať pre efektívny fundraising?  Ako zangažovať a využiť podporovateľov a správnu radu?  Ako vytvoriť tím a plánovať zdroje s obmedzeným rozpočtom?  Aké sú výhody a príležitosti fundraisingu v malej začínajúcej neziskovej organizácii? Súčasťou tohto bloku bude aj priestor pre diskusiu.