Zora Richtárechová

FC Group (SK)

Už počas vysokoškolského štúdia sa zaoberala vplyvom marketingu na hospodárenie v neziskových organizáciách. Účastnila sa na filantropických programoch – podpora vzdelávania a fair trade v Keni a v Južnej Afrike. Ako jedna z prvých pôsobila v oblasti získavania finančných prostriedkov z eurofondov na Ministestve dopravy Českej republiky v čase integrácie do Európskej únie. Fundraisingové skúsenosti prostredníctvom direct mailu nadobúdala počas štvorročnej kooperácie s významnými nadáciami, ako napr. Nadace Charty 77, Český Červený kríž, Nadácia sklerózy multiplex, Zoo Praha, OZ Alia – pre nepočujúce deti. V súčasnosti pracuje pre spoločnosť FC Group, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb fundraisingu pre neziskové organizácie.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: