Vzdelávanie

Apply For CEEFC 2017

foto_ceefc_2017_200_80

Leaders of Tomorrow

ceelot2017_main_200_80

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

Ďakujeme za webhosting

Webhosting od Websupportu

Cieľové skupiny

 

 

    • Fundraiseri pôsobiaci v rámci mimovládnych neziskových organizácií, poloverejných či iných súkromných inštitúcií.
    • Fundraiseri pôsobiaci pri získavaní zdrojov na jednorazové akcie a podujatia.
    • Členovia správnych rád a riadiaci pracovníci mimovládnych neziskových organizácií, poloverejných či iných súkromných inštitúcií.
    • Dodávatelia služieb a riešení pre fundraiserov a mimovládne neziskové organizácie.
    • Komunikačné, reklamné a PR agentúry