Vzdelávanie

 

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

No events to display.

Ocenenie

 

 

Ocenenie pre najlepší fundraisingový projekt 2012

 


   • Slovenské centrum fundraisingu a České centrum fundraisingu by pri príležitosti 3. slovensko-českej konferencie o fundraisingu radi ocenili najlepší fundraisingový projekt, iniciatívu či kampaň s cieľom podporiť fundraisingovú komunitu a rozvoj fundraisingu na Slovensku a v Česku.


Kto môže nominovať projekt na ocenenie?

   • Projekt do výzvy môže prihlásiť každý účastník konferencie, profesionálny fundraiser, akákoľvek nezisková organizácia alebo jej partner, akýkoľvek darca alebo obdarovaný.
   • Základnou podmienkou zaradenia do súťaže je skutočnosť, že ide o fundraisingový projekt pre mimovládnu neziskovú organizáciu (občianske združenie, nadácia, nadačný fond, obecně prospešná společnost…), verejnoprospešnú organizáciu (knižnica, múzeum, zoo, škola…) alebo neziskovú iniciatívu.
   • Do súťaže je možné prihlásiť aj vlastný projekt, pričom prihlásiť možno aj viacero projektov od jednej organizácie či iniciatívy.


Aké fundraisingové projekty môžu získať ocenenie?

   • Projekt musí  byť realizovaný na Slovensku alebo v Česku v rokoch 2010-2012 výlučne na pomoc neziskovým organizáciám definovaným podľa platnej legislatívy SR a ČR.
   • Projekt buduje  priestor pre  opakujúci sa zdroj financovania a tým prispieva k dlhodobej udržateľnosti neziskovej organizácie či verejnoprospešnej iniciatívy.
   • Projekt je inovatívny v zmysle použitia nových prístupov, využívania nových nástrojov v porovnaní  s minulosťou či ostatnými organizáciami.
   • Projekt je efektívny v zmysle porovnania vložených prostriedkov na fundraising a reálnym výnosom.
   • Realizácia projektu sa riadi princípmi etického fundraisingu.


Čo sa považuje za fundraising?

   • Získanie akéhokoľvek finančného daru definovaného podľa zákonov SR a ČR, zrážky zo mzdy, použitie daňovej asignácie 2% (1,5%) dane alebo iná podpora zo zisku právnickej alebo fyzickej osoby.
   • Získanie akéhokoľvek nefinančného daru v zmysle darovania času, profesionálnych služieb či servisu, poskytnutie zariadenia alebo priestoru a pod (hodnota týchto darov sa prepočítava porovnaním, čo by služby stáli neziskovú organizáciu v prípade nákupu týchto služieb).
   • Získanie akéhokoľvek daru od podnikateľského subjektu bez žiadnej zjavnej protislužby od neziskovej organizácie.


Aká je odmena pre najlepší projekt?

1. miesto: Voľný vstup pre jednu osobu na vzdelávací seminár a 3. slovensko-českú konferenciu o fundraisingu

2. miesto: Kultová knižka Kena Burnetta: Relationship Fundraising – A Donor Based Approach to the Business of Raising Money

3. miesto: Atraktívna mikina „I am overhead“


Nominácia na získanie ocenenia je možné prostredníctvom nominačného formulára. Vyplnený formulár zašlite e-mailom na adresu info(at)fundraising.sk.

O ocenení na základe predložených nominácií bude rozhodovať nestranná komisia tvorená členmi Slovenského centra fundraisingu a Českého centra fundraisingu.

Termín na zaslanie nominácií pre získanie ocenenia je 5.10.2012.