Vzdelávanie

 

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

No events to display.

Štipendiá

 

 

   • Vďaka sponzorskej podpore od britskej Resource Alliance poskytne Slovenské centrum fundraisingu niekoľko sponzorovaných miest-štipendií pre účasť slovenských mimovládnych neziskových organizácií na vzdelávacom seminári a 2.slovensko-českej konferencii o fundraisingu.
   • Štipendiá sú určené pre 5 neziskových organizácií pôsobiacich v znevýhodnených regiónoch východného, prípadne stredného Slovenska (Košický, Prešovský, Banskobystrický alebo Žilinský kraj).
   • Organizácie zaplatia namiesto celkovej sumy 149 EUR za účasť na jednom vzdelávacom seminári a 3. slovensko-českej konferencii o fundraisingu sponzorovanú sumu iba 49 EUR.

 


Požiadavky na organizácie, ktoré sa môžu kvalifikovať na získanie štipendia na seminár a konferenciu:

   • Existencia aspoň 2 roky (registrácia najneskôr v roku 2010).
   • Sídlo a aktivity v jednom zo štyroch krajov Slovenska (oprávnené sú iba miestne pôsobiace mimovládne organizácie).
   • Krátky popis súčasných fundraisingových aktivít (max. 50 slov).
   • Dôvody, prečo by organizácia mala získať štipendium na vzdelávací seminár a konferenciu o fundraisingu.
   • Využitie získaných poznatkov zo seminára a konferencie na posilnenie vlastnej finančnej udržateľnosti a plány do budúcnosti v oblasti fundraisingu (max. 50 slov).

Vybrané organizácie získajú zvýhodnený vstup na jeden zo vzdelávacích seminárov a 3. slovensko-českú konferenciu o fundraisingu v dňoch 10.-12.10.2012, konferenčné materiály (aj z 1. a 2. slovensko-českej konferencie o fundraisingu), obed a večerný raut vo štvrtok 11.10. a občerstvenie cez prestávky.

Vybrané organizácie poprosíme o dodanie 1 fotografie v elektronickej forme s aktivitami/projektami organizácie.

Ak máte záujem o získanie sponzorovanej účasti, napíšte nám odpovede na požiadavky štipendia najneskôr do 4.10.2012.

SCF si vyhradzuje právo túto výzvu ukončiť aj pred týmto dátumom.Ďakujeme Resource Alliance za podporu štipendií.