Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

No events to display.

Vzdelávací seminár pre začiatočníkov

Slovenské centrum fundraisingu vám prináša svetoznámeho experta na fundraising Richarda M. Pordsa v odbornom vzdelávacom seminári

Začíname s programom individuálneho darcovstva • Väčšina neziskových organizácií závisí vo svojich príjmoch od jedného z dvoch typov zdrojov. Môžu získavať „veľa od mála“ (napr. prímy od verejnej správy, nadácií, „vysokohodnotných“ jednotlivcov a firiem), alebo získavať „málo od mnohých“ (množstvo malých darov od mnohých ľudí).

Tento vzdelávací seminár sa zameria najmä na „málo od mnohých“.

 • Tento seminár sa koná 10.10.2011 pred 3. slovensko-českou konferenciou o fundraisingu. Ponúkame vám zvýhodnenú kombinovanú účasť na oboch vzdelávacích podujatiach.


Program 10.10.2012:

 • 13:00-13:30 >> Registrácia účastníkov
 • 13:30-15:00 >> 1. časť
 • 15:00-15:30 >> Prestávka na kávu
 • 15:30-17:00 >> 2. časť

Každá nezisková organizácia by sa mala usilovať vybudovať si širokú podpornú bázu, aby zabezpečila kontinuitu svojich programov.  Finančná podpora zo strany verejnej správy, nadácií, firiem alebo solventných jednotlivcov sa síce získava ľahšie, avšak má jednu zásadnú nevýhodu: zajtra môže skončiť.

Mnohé verejnoprospešné organizácie, ktoré závisia od takýchto zdrojov, zaznamenali v ostatných rokov výpadky v príjmoch.  Firmy, nadácie a vláda dramaticky znížili v čase ekonomickej recesie podporu neziskovým a humanitárnym organizáciám, no medzi jednotlivcami badať snahu zachovať svoje pravidelné darcovstvo.  Počas niektorých finančných kríz sa dokonca individuálne darcovstvo zvyšuje.

Po skončení tohto seminára by ste mali byť schopní naštartovať svoj vlastný program individuálneho darcovstva a zodpovedať tieto otázky:

 • Prečo je program podpory postavený na širokej báze individuálnych darcov taký nevyhnutný?
 • Čo by sme mali urobiť ako prvé?
 • Ako a kde získame počiatočné investičné zdroje na rozbeh?
 • Kedy vytvoriť posolstvo a stratégiu?
 • Ako možeme vytvoriť dobrú stratégiu?
 • Ako previesť stratégiu do akčného plánu?
 • Kto sú jednotlivci, ktorí nás potenciálne podporia?
 • Ako ich nájsť?
 • Ako ich presvedčiť, aby nás podporili?
 • Kto sú naši prirodzení partneri pri rozvoji programu individuálneho darcovstva?
 • Kedy je darca ozajstným darcom?
 • Aká je celoživotná hodnota darcu a prečo je dôležitá?
 • Metódy na zvýšenie celoživotnej hodnoty darcov
 • Ako rozšíriť naše komunikačné kanály?
 • Získavanie zdrojov od živnostníkov a majiteľov malých firiem
 • Ako zhodnotiť úspech programu individuálneho darcovstva?

Odpovede na tieto otázky vám napovedia, či je vaša nezisková organizácia pripravená získavať prostriedky od individuálnych darcov.

Tento seminár prebehne interaktívnou formou. Hoci je určený najmä pre začiatočníkov a bude sa venovať základným princípom fundraisingu, bude si vyžadovať aktívne zapojenie sa účastníkov. Niektoré práce v skupine prebehnú v angličtine (s prekladom), no účastníci nebudú musieť medzi sebou komunikovať po anglicky.Inšpirujte sa od špičkových zahraničných expertov na fundraising!