Ako vytvoriť plán rozvoja zdrojov, ktorý prinesie spoluvlastníctvo a výsledky*

Rovnako dôležité ako výsledný plán je aj to, ako svoj plán vytvoríte. Efektívny proces vytvára spoluvlastníctvo a spoluzodpovednosť medzi pracovníkmi a správnou radou.

Váš napísaný plán rozvoja zdrojov načrtáva, aké stratégie sa majú použiť a kto tú prácu bude robiť. Váš plánovací proces pomáha členom správnej rady, aby pochopili základné princípy dobrého fundraisingu.

Tento blok vám pomôže, aby ste znovu premýšľali nad tým, ako vytvárate svoj ​​plán rozvoja zdrojov a čo by mal tento plán obsahovať.