Byť hrdým fundraiserom: Akú úlohu vo výnimočnom fundraisingu zohráva autentickosť*

Tento blok bude čerpať z desaťročnej skúsenosti, ktorú ako Alan a Ruth máme zo vzájomnej spolupráce pri získavaní finančných prostriedkov. Radi by sme sa zamerali na našu cestu dvoch úplne odlišných ľudí s veľmi rozdielnymi hodnotami, pričom obaja sa usilujeme o dosiahnutie výnimočných vecí vo fundraisingu. Bude to workshop, ktorý prostredníctvom čiastočne kontroverzného obsahu zapaľuje ostatných ľudí. Zároveň ich inšpiruje a vyzbrojí ich k tomu, aby zmenili vlastné správanie – a týmto spôsobom aj svoje výsledky. Problematika je relevantná pre všetky verejnoprospešné organizácie, keďže uplatnenie získaných poznatkov v praxi si nevyžaduje žiadny rozpočet.