Emocionálny fundraising*

Najlepší fundraiseri komunikujú citovo, aby čo najviac ovplyvňovali a vybudovali najlepší vzťah s darcami a s vlastným fundraisingovým tímom. Emocionálnemu fundraisingu sa dá naučiť. Môžu v ňom byť rovnako dobrí introverti ako aj extroverti, keď sa budú držať troch veľmi jednoduchých techník. V tomto vzdelávacom seminári pretaví Alan svoje bohaté skúsenosti s viac ako 250 globálnymi klientami do troch jednoduchých poučiek, ktoré predstaví aj s prípadovými štúdiami. Každý fundraiser ich môže použiť na transformáciu svojej komunikácie a schopnosti získavať podporu.

Tento vzdelávací seminár  v dĺžke 3×90 min. je vhodný pre každého, kto pracuje vo fundraisingu, či už ide o úplne začínajúceho praktikanta až po veľmi skúseného riaditeľa. Zo seminára budete odchádzať s novými zručnosťami, ktoré vám umožnia stať sa vynikajúcimi v komunikácii, lídrovstve… a v žiadaní o peniaze!