Fundraising pri benefičných podujatiach: Ako zapojiť podporovateľov do vašej témy*

Tento 90-minútový blok predstaví nedávny výskum a trendy pri fundraisingu z podujatí a komunitnom fundraisingu. Dotkne sa aj mýtov a predpokladov o tejto často zanedbávanej oblasti fundraisingu. Otestuje aj inšpiratívne prípadové štúdie s najlepšími postupmi. Tento blok bude hlavne prakticky zameraný so silným dôrazom na to, „ako to urobiť“. Výstupy budú obsahovať akčné body, špecifické pre vašu vlastnú organizáciu, ktoré si môžete osvojiť a okamžite ich realizovať. Workshop je vhodný pre každého, kto potrebuje nastaviť alebo zdokonaliť svoje podujatia a programy komunitného fundraisingu.

Tento blok bude tlmočený do/zo slovenčiny len v piatkovom programe, vo štvrtok bude bez tlmočenia.