Simone P. Joyaux

Simone P. Joyaux, ACFRE popisujú ako „jednu z najviac rozmýšľajúcich, inšpiratívnych a provokatívnych lídrov v dobročinnom sektore“. Prostredníctvom svojho poradenstva a koučovania, vyučovania a písania viedla nespočetné množstvo organizácií a profesionálov.

Simone poskytuje konzultačné služby v oblasti rozvoja zdrojov, strategického plánovania a rozvoja správnych rád pre všetky typy a veľkosti neziskových organizácií. Prednáša na konferenciách po celom svete, napr. v Austrálii, na Novom Zélande, v Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku, po celej Severnej Amerike a teraz aj na Slovensku. Simone tiež pôsobí na Saint Mary’s University of Minnesota v magisterskom programe o filantropii a rozvoji.

Ako dobrovoľníčka založila sociálne zameranú organizáciu Women’s Fund of Rhode Island. Pravidelne pracuje v správnych radách, často ako ich predsedníčka. Simone predsedala orgánu na certifikáciu fundraisingu CFRE International, keď sa stal nezávislou spoločnosťou.

Jej knihy Keep Your Donors: The Guide to Better Communications and Stronger Relationships (spoluautorka s Tomom Ahernom) a Strategic Fund Development: Building Profitable Relationships That Last (tretie publikované vydanie 2011) získavajú nadšené hodnotenia kritikov a považujú sa za štandardy v tejto oblasti. Jej kniha Successfully Firing Lousy Board Members – And Saving Those You Can vyjde na jeseň 2013. Prispieva tiež do iných kníh, vrátane The Nonprofit Consulting Playbook, ktorá vyšla v lete 2013.

Simone je populárna publicistka na webe a autorka píšuca pre The Nonprofit Quarterly, vydáva e-správy zadarmo a týždenne bloguje na www.simonejoyaux.com. Navštívte knižnicu na jej internetovej stránke a voľne si stiahnite množstvo materiálov.