Štefan Kozák

Štefan Kozák vyštudoval odbor divadelný manažment na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a vzdelanie si rozšíril počas štúdia MBA na Brno International Business School v Českej republike.

V začiatkoch svojej kariéry fungoval v rôznych občianskych združeniach v oblasti divadla a filmu, participoval na divadelných a filmových projektoch či medzinárodných festivaloch. Spoluzakladal a v rokoch 2008-2011 aktívne pôsobil aj v spoločnosti 30/70 productions, s.r.o.

V roku 2003 vytvoril základy pre založenie spoločnosti so zameraním na live & event marketing CREATIVE PRO, s.r.o., následne vybudoval aj neformálnu diverzikovanú skupinu CREATIVE PRO group, ktorá pôsobí na slovenskom, českom  a rakúskom trhu. Okrem aktívneho riadenia organizácií sa stará o business development, akvizície new business, strategické rokovania s obchodnými partnermi, plnenie a tvorby biznis plánu, pravidelné vyhodnocovanie výsledkov agentúry či špecifické fundraisingové projekty.