Jana Melicherčíková

Jana vyštudovala estetiku-etnológiu na UKF v Nitre a Advertising and Public relations na University of Bedfordshire vo Veľkej Británii. Pôsobila ako PR a Events Assistant pre zahraničnú leteckú spoločnosť, v medzinárodnej IT spoločnosti ako špecialistka na komunikáciu a klientskú podporu. V rokoch 2010-2012 pracovala v neziskovej organizácii Plamienok na pozícii PR & Fundraising manager. V Plamienku efektívne prepojila fundraising s public relations. Zavedením nových komunikačných nástrojov dosiahla zvýšenie príjmov pre organizáciu, zvýšenie povedomia a upevnenie značky. Momentálne pracuje vo vydavateľstve W PRESS  (časopis .týždeň) na obchodnom a marketingovom oddelení.