Komunikovať znamená oveľa viac, ako len pýtať peniaze a podporu

Väčšina neziskových organizácii sa spolieha na fundraising, reklamu, direct marketing a sociálne siete, na public relations sa často zabúda. Prostredníctvom PR však dokážeme vťahovať ľudí do diania v organizácii, čo je veľmi dôležité pre vytváranie dlhodobých vzťahov.

Strategickou komunikáciou budujeme dôveru, demonštrujeme zodpovednosť a prejavujeme vďaku za vernosť a podporu. Len darcovia, ktorí vedia, kto sme, čo robíme a prečo to robíme, si k nám vybudujú dôveru a vzťah.  A budú nás podporovať!

Na príkladoch z neziskovej organizácie Plamienok i ďalších organizácií si ukážeme, ako čo najlepšie začleniť komunikačné nástroje PR do chodu organizácie. Ako prezentovať poslanie a činnosti, ktorými sa zaoberá, ale aj ako efektívne komunikovať s médiami, darcami a širokou verejnosťou.