Maik Meid

Maik je fundraisingový manažér a pracuje pre neziskové organizácie už viac ako 20 rokov. Zodpovedá za získavanie finančných prostriedkov a sociálny marketing v organizácii Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands eV v Porúrsku. Je spoluzakladateľom on-line portálu sozialmarketing.de, ktorý sa zameriava na všetko súvisiace s fundraisingom a sociálnym marketingom a veľkú pozornosť venuje on-line témam. V Nemecku je vydavateľom časopisu „Fundraisingwoche“ v spolupráci s Fundraiser Magazin. O fundraisingu a sociálnych sieťach prednáša na univerzite pre aplikované vedy. Jeho referencie.