Mária Soboličová

V občianskom združení Úsmev ako dar pôsobí už 17 rokov, spočiatku pracovala ako dobrovoľníčka a od roku 1998 je na pozícii manažérky pre fundraising. Odvtedy sa jej podarilo pre Úsmev zabezpečiť stabilné a široké sponzorské zázemie a zaslúžila sa o dobré meno spoločnosti. Svoj „handicap“ dokázala obrátiť na prednosť a prispieť svojím porozumením náhradnej starostlivosti k formovaniu tematickej náplne Úsmevu ako dar. Koordinuje štipendijný program na podporu vzdelávania detí z detských domovov. Na Trnavskej univerzite si v roku 2007 urobila doktorát a v roku 2013 bola nominovaná na Slovenku roka v kategórii „charita“. Vďaka flexibilite a systémovej spolupráci s partnermi a podporovateľmi sa občianskemu združeniu Úsmev ako dar darí už 23 rokov napĺňať myšlienku „aby každé dieťa malo rodinu“.