Online fundraising pre kreatívne organizácie

Online fundraising môže byť jednou časťou fundraisingovej stratégie neziskových organizácií. Avšak uplatnenie online nástrojov a kampaní môže dobre fungovať len v prípade, že sa urobí hlavná robota. Pozrite sa, ako funguje online fundraising a ako sa môže stať úspešnou súčasťou v mixe rôznych nástrojov. Tento blok predstaví najlepšie (i najhoršie) príklady praxe z nemeckých mimovládnych organizácií a ponúkne kroky, ktoré sú potrebné na zavedenie on-line fundraisingu v neziskovej organizácii. Workshop je určený pre ľudí, ktorí majú predstavu, o čom je fundraising. Nie je nevyhnutné mať technické zručnosti alebo hlbšie znalosti z IT.

Tento blok bude k dispozícii iba v anglickom jazyku bez tlmočenia do slovenčiny.