Plánovanie pre budúcnosť, ktorá môže priniesť čokoľvek*

Mimoriadne udalosti a krízy. Predvídanie nepredvídateľného. Posun od obáv k výstrahám. Riskovanie bez hazardovania. A ak sa veci výrazne zhoršia, náhle zatiahnutie brzdy, aby neprišlo k ďalším stratám.

Mení sa toho tak veľa. Ešte viac sa toho zmení v budúcnosti. Lídri sa musia zlepšovať v predvídaní toho všetkého a v prípade, ak dostatočne nepredvídajú, sa musia rýchlo prispôsobovať. Lídri musia rozlišovať medzi skutočne závažným a iba závažným.

Tento vzdelávací seminár v dĺžke 3×90 min. sa zameria na fundraiserov a vedúcich pracovníkov – tých, ktorí musia viesť, a tých, čo chcú viesť lepšie. Spoločne preskúmame nasledujúce okruhy: Komponenty efektívneho strategického plánovania. Ako budovať adaptívne kapacity organizácií. Ako získavať pre toto fungovanie správnu radu a zamestnancov. Získate aj užitočné podklady pre túto prácu.