„Kamenný fejsbúk“ na začiatok, alebo sme na vidieku a snažíme sa prežiť

Chcete robiť divadlo. Chcete, aby bolo profesionálne, nezávislé, angažované, nekomerčné, autorské a bez kompromisov. Už len toto je ťažko realizovateľná predstava. A teraz si predstavte, že takéto divadlo má „prežiť“ na vidieku…

Pár príkladov z vidieckej praxe, ako rozhýbať aj takúto zdanlivo neriešiteľnú situáciu, nezblázniť sa a ešte mať z toho dobrý pocit. Dva konkrétne detailne odprezentované projekty divadla Pôtoň, postrehy a skúsenosti, ktoré naštartovali fundraising v tejto neziskovej organizácii. Projekt 660 dlaždíc – „kamenný fejsbúk“ od nápadu až po realizáciu a projekt víno značky Pôtoň od degustácie až po predaj. A ešte veľa optimizmu a humoru v 90 minútach.